برگزاری کارگاه آموزشی لاپاروسکوپی زنان به روش نوین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 کارگاه آموزشی لاپاروسکوپی زنان به روش نوین(V-NOTE Laparoscopy) در تاریخ 18 اردیبهشت 1401 در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با تدریس پروفسور  Cihan Kaya  استاد مبرز لاپاروسکوپی در دنیا و با همراهی خانم دکتر حفیظی دانشیار  گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد  برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی، روش نوین لاپاروسکوپی که بدون نیاز به برش پوست می باشد ، از طریق مولاژها و سیمولاتورهای لاپاروسکوپی، به فراگیران آموزش داده شد.