تاريخچه مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز جامع مهارتهای بالینی و فناوری های نوین آموزشی دانشگاه در فضایی بالغ بر دوهزارمتر مربع و در محیط بی نظیر بیمارستانی با قدمت آموزشی هشتاد و پنج ساله شروع به کار نموده است تا فرصت یادگیری فعال و مداوم را در کلیه سطوح شناختی، روانی- حرکتی و تغییر نگرش برای دانشجویان و شاغلین رشته های مختلف علوم پزشکی فراهم آورد. بخش های مختلف مرکز نظیر اتاق های مهارتی با دارا بودن انواع مانکن های آموزشی با Fidelity های متفاوت از پایین تا پیشرفته ترین روبات بیمارنمای نسل پنج، بخش اتاق عمل با دارا بودن به روزترین شبیه سازهای اعمال جراحی لاپاروسکوپیک و اقدامات اندوواسکولار و بستر Dry Lab و Vet Lab، بخش مهارت اندوزی تصویربرداری های پزشکی با دارا بودن دستگاه های رادیولومرکز جامع مهارتهای بالینی و فناوری های نوین آموزشی دانشگاه در فضایی بالغ بر دوهزارمتر مربع و در محیط بی نظیر بیمارستانی با قدمت آموزشی هشتاد و پنج ساله شروع به کار نموده است تا فرصت یادگیری فعال و مداوم را در کلیه سطوح شناختی، روانی- حرکتی و تغییر نگرش برای دانشجویان و شاغلین رشته های مختلف علوم پزشکی فراهم آورد. بخش های مختلف مرکز نظیر اتاق های مهارتی با دارا بودن انواع مانکن های آموزشی با Fidelity های متفاوت از پایین تا پیشرفته ترین روبات بیمارنمای نسل پنج، بخش اتاق عمل با دارا بودن به روزترین شبیه سازهای اعمال جراحی لاپاروسکوپیک و اقدامات اندوواسکولار و بستر Dry Lab و Vet Lab، بخش مهارت اندوزی تصویربرداری های پزشکی با دارا بودن دستگاه های رادیولوژی و سی تی اسکن حقیقی جهت فراگیران پیراپزشکی و تمرین با فانتوم های تصویربرداری و...  بستری را فراهم می کنند تا فراگیران  مقاطع مختلف پرستاری، پزشکی عمومی، دستیاران تخصصی و فلوشییپ های فوق تخصصی بتوانند یادگیری را از محیطهای شبیه‌سازی شده  سخت افزاری و نرم افزاری بی خطر و ایمن به محیطهای بالینی تعمیم دهند تا به این ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران را افزایش دهند.

از طرف دیگر استقرار قطب تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، کلاس های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزش پزشکی و لابراتوار تکنولوژی آموزشی دانشگاه(ETL) در این مرکز سبب می شود ارتباط تنگاتنگ و کارگشایی بین اعضای هیئت علمی بالینی شاغل در بیمارستان و صاحبنظران و دانشجویان رشته تکنولوژی آموزش پزشکی برقرار گردد که یقینا  با توجه به نیازسنجی اصولی منتج از این همکاری و سیاست حمایتی دانشگاه و مرکز از شرکت های دانش بنیان،از دل چنین همکاری سازنده ای، شاهد حرکت در بستر دانشگاه های نسل سوم و پژوهش در آموزش های هدفمند، توسعه کارآفرینی، تولید سرمایه و ارتقای امید و نشاط در جامعه دانشگاهی خواهیم بود .

لابراتوار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده (AVR- Lab) که امروزه از ضروریات تمامی دپارتمان های آموزش مبتنی بر شبیه سازی در تمامی مراکز آموزش علوم پزشکی معتبر دنیا می باشد و سالن آزمون های الکترونیک جهت برگزاری الکترونیک آزمون های فراگیران در قالب های متفاوت نظیر MCQ، PMP، KF و ...که علاوه بر صرفه جویی فراوان در منابع مالی، فرصت مناسبی جهت تقویت تفکر نقادانه، تصمیم گیری های بالینی و توانایی حل مساله را فراهم می آورند از دیگر بخش های مرکز می باشند.

ژی و سی تی اسکن حقیقی جهت فراگیران پیراپزشکی و تمرین با فانتوم های تصویربرداری و...  بستری را فراهم می کنند تا فراگیران  مقاطع مختلف پرستاری، پزشکی عمومی، دستیاران تخصصی و فلوشییپ های فوق تخصصی بتوانند یادگیری را از محیطهای شبیه‌سازی شده  سخت افزاری و نرم افزاری بی خطر و ایمن به محیطهای بالینی تعمیم دهند تا به این ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران را افزایش دهند.

از طرف دیگر استقرار قطب تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، کلاس های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزش پزشکی و لابراتوار تکنولوژی آموزشی دانشگاه(ETL) در این مرکز سبب می شود ارتباط تنگاتنگ و کارگشایی بین اعضای هیئت علمی بالینی شاغل در بیمارستان و صاحبنظران و دانشجویان رشته تکنولوژی آموزش پزشکی برقرار گردد که یقینا  با توجه به نیازسنجی اصولی منتج از این همکاری و سیاست حمایتی دانشگاه و مرکز از شرکت های دانش بنیان،از دل چنین همکاری سازنده ای، شاهد حرکت در بستر دانشگاه های نسل سوم و پژوهش در آموزش های هدفمند، توسعه کارآفرینی، تولید سرمایه و ارتقای امید و نشاط در جامعه دانشگاهی خواهیم بود .

لابراتوار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده (AVR- Lab) که امروزه از ضروریات تمامی دپارتمان های آموزش مبتنی بر شبیه سازی در تمامی مراکز آموزش علوم پزشکی معتبر دنیا می باشد و سالن آزمون های الکترونیک جهت برگزاری الکترونیک آزمون های فراگیران در قالب های متفاوت نظیر MCQ، PMP، KF و ...که علاوه بر صرفه جویی فراوان در منابع مالی، فرصت مناسبی جهت تقویت تفکر نقادانه، تصمیم گیری های بالینی و توانایی حل مساله را فراهم می آورند از دیگر بخش های مرکز می باشند.