تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز جامع مهارت های بالینی و فناوری های نوین آموزشی دانشگاه

نشانی: خراسان رضوی، مشهد، بیمارستان امام رضا(ع)، بخش سوانح سابق

تلفن: ۵۱۳۸۵۸۳۹۵۲

نمابر: ۵۱۳۸۵۸۳۹۵۲

رایانامه: simlab [at sign] mums.ac.ir

تارنما: simlab.mums.ac.ir