برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره 39 و 40 روزهای 22 و 29 اردیبهشت ماه 1401

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دو نوبت از آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همزمان با سراسر کشور  در اردیبهشت ماه 1401 در دو هفته متوالی برگزار گردید.

این آزمونها ضمن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از نظر کرونا،  15 ایستگاه مهارت های عملی داشت که دردوره  39 در دو لاین و دو راند با حضور 60دانشجو و در دوره 40  در دو لاین و یک راند با حضور 30 دانشجو اجرا شد .  به کسانی که موفق به کسب نمره قبولی این آزمونها گردند، گواهینامه مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی اعطاء خواهد شد.

ارائه این گواهینامه برای کلیه فارغ التحصیلان شرکت کننده در دوره پزشکی تخصصی و نیز جهت اخذ شماره نظام پزشکی و طبابت الزامی است.

آزمون مهارت‌های عملی بالینی به روش ساختارمند عینی بالینی (OSCE) با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت‌های عملی تشخیصی درمانی برگزار می‌شود.

سوالات آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی بصورت متمرکز از طرف دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت طراحی و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته است.