برگزاري آزمون هیبرید OSCE و الکترونیکی دستياران تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 آزمون هیبرید OSCE  و الکترونیکی(PMP&KFP) ارتقاء  دستياران  تخصصی رشته های ENT ، عفونی و زنان  رده های مختلف  درروز های 5، 15 و 20 اردیبهشت  1401  با حضور اساتید گروه های تخصصی مربوطه در مركز مهارت هاي باليني برگزار شد. در این آزمونها بالغ بر 90 نفر از رزیدنتهای فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفتند.